En klimatpositiv box

 
Bli mer klimatpositiv. Vi på TryMyBox har satsat på att vara klimatpositiva. Skall vi nå FN:s klimatmål och behålla vår fantastiska artrikedom måste vi börja begränsa vår påverkan på miljön. Vi på TryMyBox har fokuserat på att göra två saker; dels lösa last mile problemet och dels tömma atmosfären på den del koldioxid vi har redan släppt ut. Vi tycker helt enkelt att det inte räcker med att vara klimatneutral. Vi måste börja återbyggnaden av ett renare jordklot och därför måste vi bli klimatpositiva! 

TryMyBox är som vilken annan verksamhet som helst, vi påverkar klimatet och vi är medvetna om det. Därför har vi bestämt oss för att vår tjänst ska var klimatpositiv. Istället för att vara en del av problemet, är vi istället en del av lösningen. Nedan finns några vanliga frågor och svar kring vårt klimatpositiva arbete. 

 

Vad betyder det att boxen är klimatpositiv? 

Att vara klimatpositiv innebär att jobba aktivt med miljömedvetna val som inte ger en negativ effekt på vårt klimat och kompensera för de delar som vi inte kan påverka. Därför klimatkompenserar vi först och främst för de koldioxidutsläpp som leveransen medför från vårt lager till dig — och mer därtill! Vi räknar fram den totala mängden koldioxidutsläpp vår tjänst ger upphov till, som vi sedan överkompenserar för. Genom att delta i klimatprojekt som tömmer jordens atmosfär på koldioxid så löser vi problemet kring last mile miljöpåverkan. En annan sak vi gör är att våra använder oss av hållbara förpackningslösningar och vår energiförbrukning kommer från vattenkraft. Dessutom så har vi varit vänföretag och gett aktivt stöd till Världsnaturfonden och deras miljöprogram oavbrutet sedan 2005!

 

Hur kan jag vara säker på att min box är klimatpositiv? 

Vi deltar i klimatprojekt som har två certifieringar; Gold Standard och FN:s Framework for Climate Change. Dessa två certifieringar garanterar att de medel som avsatts till aktuella miljöprojekt genomförs och att mängden koldioxid elimineras från atmosfären. Detta sker genom att antigen binda koldioxiden eller konvertera om miljöpåverkande verksamheter till miljövänligare alternativ. Som exempelvis att konvertera om ett kolkraftverk till ett kraftverk med en förnyelsebar energikälla. 

Länk till certifieringar för aktuella miljöprojekt hittar du här: 

United Nations Framework for climate change  

Gold Standard  

 

Är alla produkter i boxen klimatpositiva? 

Nej, vi tar inte producentansvaret för produkterna då det arbetet skulle vara mycket svårt att genomföra i praktiken. I TryMyBox™ finns det redan en del produkter med en stark miljöprofil, och resterande varumärken är sådana som arbetar med en hållbarhetspolicy och miljöfrågor. Vi arbetar aktivt för att få fler miljövänliga varumärken att delta. Dessutom lyfter vi fram vikten av klimatpositivitet i alla våra samtal med samtliga varumärken.  

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen