Introduktion 

Dessa användarvillkor gäller när företaget Brand Impact AB (”Företaget”) tillhandahåller nätbaserade prenumerationstjänster (”Prenumerationstjänsten”) via www.trymybox.se (”Webbplatsen”), och för de boxar och gåvor (”TryMyBox™”) som levereras enligt Prenumerationstjänsten, till användare i Sverige (”Prenumeranten”). 

Var god och läs igenom villkoren. Genom att göra en beställning/order ingår Prenumeranten, och i de fall där det är tillämpbart även köpare av gåva, avtal med Företaget om rätten att använda Prenumerationstjänsten i enlighet med Användarvillkoren. Prenumeranten som registrerar ett Prenumerantkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Användarvillkoren och att man förbinder sig att följa dem. 

Endast Prenumeranter bosatta i Sverige och med svensk postadress äger rätt att använda Prenumerationstjänsten. 

  

OM OSS 

TryMyBox™ drivs av Brand Impact AB, Byängsgränd 22, 12040 ÅRSTA. 

Organisationsnummer: 5567649669 

Momsregistreringsnummer: SE556764966901 

E-mail: hello@trymybox.se  

  

§1.1 Användning och tillgänglighet 

Företaget ger Prenumeranten rätt att använda Prenumerationstjänsten givet att Prenumeranten till fullo följer vad som angivits i dessa Användarvillkor och i rätt tid erlägger betalning. Rätten att använda Prenumerationstjänsten upplåts av Företaget till Prenumeranten som en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att använda Prenumerationstjänsten och det material som presenteras där. Den upplåtna rätten att använda Prenumerationstjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Prenumerationstjänsten eller att förevisa för andra Prenumerationstjänstens innehåll i privat eller publika sammanhang. Licensen upplåts för Prenumerantens personliga och icke-kommersiella bruk. Prenumeranten förbinder sig att inte på något sätt använda Prenumerationstjänsten för marknadsföring av varor eller tjänster som ej är knutna till Företaget. 

Prenumeranter måste vara över 18 år fyllda, och prenumeranter som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Prenumeranter under 18 år erinras om, att Företaget efter begäran från målsman, kan ha skyldighet att tillhandahålla Prenumerantens målsmans inloggningsuppgifter till Prenumerationstjänsten. 

  

§1.2 Om tjänsten 

Företaget bekräftar ett registrerat Prenumerationskonto eller gåvoköp genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som angivits. Först efter Företagets bekräftelse i nytt e-postmeddelande att en produkt kommer att skickas till Prenumeranten kan Prenumeranten förvänta sig en leverans av en TryMyBox™ i enlighet med dessa Användarvillkor. Prenumeranten får därefter varannan månad en TryMyBox™ levererad till ett utlämningsställe som fastställs av Företaget. TryMyBox™ innehåller av Företaget utvalda livsmedels- och hushållsprodukter. Prenumeranten kan som ett tillägg köpa till bonusprodukter eller artiklar från den interna webbshoppen. 

  

§1.3 Leverans 

Ordinarie leveranstillfälle för befintliga Prenumeranter sker varannan månad i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Leverans sker via vald distributör till närmsta utlämningsställe utifrån angiven leveransadress. Prenumeranten får en avisering innan leverans. Leveransfrekvensen kan komma att ändras, detta meddelas då via mejl senast 30 dagar innan ändring av frekvensen. För nya Prenumeranter sker leverans av första boxen inom 2 veckor, förutsatt att boxen finns på lager. I annat fall sker leverans vid första ordinarie leveranstillfälle. Första leveranstillfälle anges i samband med beställning. Företaget äger rätten att annullera ett utskick av ordinarie box och inte debitera prenumeranten för detta. Vid annullering av ett ordinarie utskick, meddelas prenumeranten om så sker, utan vidare debitering av kostnad för det annullerade utskicket. 

Om en boxen tar slut eller av någon annan anledning inte finns tillgänglig, förbehåller Företaget sig rätten att inte leverera någon box vid ordinarie leveranstillfälle. Vid utebliven leverans behöver Prenumeranten ej betala avgift. Om Prenumeranten har en skuld till Företaget har Företaget rätt att avboka kommande leveranser av en box till dess att Prenumeranten har betalt. 

  

§1.4 Prenumerantens förpliktelser  

Prenumeranten får inte låta någon annan prenumerant använda sitt Prenumerationskonto. När Prenumeranten registrerar sig får denne ange sin e-postadress som användarnamn och får välja ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”). Prenumeranten ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord. Prenumeranten lämnar samtycke till att dessa uppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med Företagets Integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen. Prenumeranten ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Prenumeranten önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska detta meddelas Företaget på anvisat sätt med användandet av den hos Företaget registrerade e-postadressen för Prenumeranten. Prenumerant som bryter mot Användarvillkoren kan av Företaget tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Om Prenumeranten inte snarast vidtar rättelse så äger Företaget rätt att stänga och avregistrera Prenumerantkonto. Företaget förbehåller sig rätten att därefter stänga av Prenumerationstjänsten och radera Prenumerantkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Prenumerantkonto och blockera Prenumerantens framtida tillgång till Prenumerationstjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot Prenumerantens åtaganden i Användarvillkoren. 

Avtalet gäller tillsvidare och Företaget äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande med 1 månads uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt och ställas till Prenumerantens registrerade e-postadress. 

  

§1.5 Priser 

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser/kostnader som anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor (SEK). Priset för Prenumerationstjänsten kan komma att ändras. Detta meddelas då via mejl 30 dagar innan prisändring. 

  

§1.6 Betalning 

Betalning sker genom det kredit- eller betalkort som Prenumeranten lagt in vid tecknande av prenumeration. Prenumeranten ger företaget rätt att debitera kortet utan ytterligare godkännande fram till dess att prenumeranten avslutar eller byter betalningssätt via dennes konto på Webbplatsen. 

Om Prenumeranten vid köp valt kreditkort godkänner Prenumeranten att det kreditkort som registrerats löpande belastas med månadsdebiteringar. 

Betalning sker säkert via betalningstjänsten Klarna. Inga kortuppgifter lagras på Webbplatsen eller inom Företaget. Första boxen betalas direkt i förskott vid tecknande av prenumeration. Därefter sker betalning i förskott kring den 26:e, i månaden innan boxen levereras. Företaget äger ej rätt över information som tillhandahålls av tjänsten Klarna eller dess villkor. Nedan återfinns information kring betaltjänsten Klarnas olika betallösningars villkor: 

 

§1.6.1 Klarna Checkout 

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken. 

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ. 

  

§1.6.2 Klarna Faktura 

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. 

 • Få alltid hem varan innan du betalar 

 • Betalningstid - alltid 14 dagar 

 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter 

 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen* 

 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se 

 • Möjlighet till delbetalning 

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. 

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor. 

  

§1.6.3 Klarna Konto 

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp. 

 • Få alltid hem varan innan du betalar 

 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet 

 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter 

 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura 

 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad 

 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp 

 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång 

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid. 

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post. 

Läs mer: Allmänna villkor 

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

  

§1.7 Ångerrätt, reklamation och återbetalningspolicy 

Då detta är en abonnemangstjänst innehållande livsmedel har Prenumeranten, enligt 2 kap.1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt för ingånget avtal. Eventuella reklamationer anmäls av Prenumerant snarast möjligt efter leverans till Företaget. Vänligen maila följande till hello@trymybox.se - kolli-id, bild på skadan av paket, bild på skadan av produkt och en beskrivning av ärendet.

Eventuell återbetalning sker i första hand med prisnedsättning på nästa TryMyBox™ och i andra hand med samma metod som Prenumeranten använde för att betala till Företaget. 

  

§1.8 Prenumerationstjänst, uppsägning och automatisk förlängning 

Prenumeranten är skyldig att löpande uppdatera leveransuppgifter, mejladresser och prenumerantuppgifter om ändringar sker. Om felaktiga uppgifter innebär att leveransen går i retur, är prenumeranten skyldig att ersätta TryMyBox™ och Företaget för de merkostnader detta kan innebära. 

Uppsägning av löpande prenumerationer måste avslutas eller pausas senast den 25:e i månaden innan ordinarie leveranstillfälle om Prenumeranten ej skall behöva betala för nästkommande box. Detta gäller dock ej nya prenumerationer där första boxen betalas direkt. Uppsägning och paus av prenumeration görs av kund själv och sker via kundens konto på Webbplatsen. Företaget säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress som angivits. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang. När eventuell bindningstid av prenumeration passerat övergår prenumerationen per automatik till en löpande prenumeration för Prenumeranten. Lika villkor för uppsägning och paus av automatiskt skapad prenumeration vid passerad bindningstid gäller som vid tecknande av en löpande prenumeration. 

  

§1.9 Immateriella rättigheter 

Företaget eller Företagets licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Allt material på Webbplatsen är skyddat av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och alla sådana rättigheter kvarstår hos Företaget och Företagets licensgivare. 

Prenumerant får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Prenumerant får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare. 

Genom Prenumerationen ger du Företaget en oåterkallelig rätt att citera från kommentarer angående Företaget, Produkterna eller Prenumerationerna som Prenumeranten lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och att använda citaten på Företagets sida, på sociala medier och i annan marknadsföring. 

  

§1.10 Personuppgifter 

Företaget har, i syfte att skydda sina användares integritet och säkerhet, tagit fram en personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via Webbplatsen (”personuppgiftspolicy”). Alla personuppgifter som Företaget tar del av kommer att behandlas i enlighet med den personuppgiftspolicy som utgör en del av Användarvillkoren. 

Genom att acceptera Användarvillkoren accepterar Prenumeranten att personliga data används och behandlas i enlighet med Företagets Personuppgiftspolicy. 

  

§1.11 Tredjepartswebbplatser 

Webbplatsen och Företagets marknadsföringskanaler kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av våra partners, annonsörer eller av annan tredje part. Observera att Företaget inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där. 

  

§1.12 Prenumerant-genererat innehåll  

Om Prenumeranten, själv eller på uppmaning av Företaget skapar innehåll inom ramen för Webbtjänsten (”Användardata”) erhåller Företaget en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sub-licensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Användardata med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar en rätt för Företaget att på en aggregerad nivå använda Användardata i marknadsförings och forskningssyften. Härvid får endast avidentifierade data användas av Företaget i sådana syften. 

  

§1.13 Friskrivning beträffande hälsovård  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 avses med ”hälso- och sjukvård” åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar sålunda dels de sjukdomsförebyggande åtgärderna, dels den egentliga sjukvården. Den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Prenumerationstjänsten ska inte uppfattas som hälso- eller sjukvård. 

Företaget är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Prenumeranten medicinska råd, kostråd eller ställa diagnoser. Företaget tillhandahåller endast friskvård i bemärkelse att det förutsätts att Prenumeranten inte förlitar sig på Prenumerationstjänsten för att behandla sjukdomar eller skador, för definition av friskvård se inkomstskattelagen (1999:1229) 11 kap. 12 §. 

De metoder som Företaget använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Företaget lämnar dock inte någon garanti för att Prenumeranten kommer att uppnå de av Prenumeranten förväntade eller avsedda målen genom att använda Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten. 

Den information Prenumeranten erhåller via Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten ska inte användas som ett substitut för råd, undersökning eller behandling från en läkare. Webbplatsen och Prenumerationstjänsten är endast avsedd för friska vuxna personer. Webbplatsen är inte avsedd för användning av minderåriga och personer som har allergier eller hälsoproblem. Personer med allergier eller hälsoproblem uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan man använder Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten. 

  

§1.14 Tävlingsvillkor för tävlingar hållna i regi av TryMyBox™ 

För att delta i tävlingar anordnade av Företaget, måste du vara bosatt i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Du kan delta med obegränsat antal bidrag. Då tävling sker på sociala medier måste du ha ett öppet instagram- eller facebookkonto för att ditt tävlingsbidrag ska vara synligt för TryMyBox™. Vinnarna anslås i aktuellt tävlingsinlägg alternativt i ett separat inlägg och kontaktas via sociala medier alt via mejl. Pris förmedlas efter att tävlingen är avslutad. Priset kan ej lösas in mot kontanter. Vinnande bidrag utses av en jury på TryMyBox™ och kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Genom att medverka med ett tävlingsbidrag godkänner du ditt deltagande i tävlingen. Genom detta intygas också att du själv tagit bilden. TryMyBox™ förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om TryMyBox™ bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. TryMyBox™ och eventuella samarbetspartners äger rätt att publicera vinnarnas bilder i egna kanaler. 

Ansvarig för tävlingar: TryMyBox™ / Brand Impact AB, Byängsgränd 22 12040 ÅRSTA. 

  

§1.15 Force Majeure 

I händelse av omständigheter som står utanför Företagets skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser har Företaget förpliktelse att fullgöra att köpeavtalet skjuts upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 3 månader har såväl Prenumeranten som Företaget rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd. 

  

§1.16 Överlåtelse och kvittering 

Företaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Prenumeranten är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Företaget om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av Företaget. 

  

§1.17 Förändring av avtal 

Företaget äger rätten att ändra dessa villkor över tid. Detta meddelas via mejl. 

  

§1.18 Tvist 

Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. 

  

Personuppgiftspolicy 

 

Introduktion 

Integritetspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med de uppgifter som registreras hos Brand Impact (nedan kallat ” TryMyBox™”).  TryMyBox™ behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svensk lag.  Nedan anges de personuppgifter som kommer behandlas, samt vad syftet bakom användandet till personuppgifterna är. I samband med att du nyttjar denna webtjänst lämnar du ett godkännande av dessa villkor. 

  

§2.1 Uppgifter som behandlas 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person, betraktas som personuppgifter. TryMyBox™ kommer att registrera personuppgifter enligt följande; 

- de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.trymybox.se, 

- det namn, användarnamn, lösenord, mailadress som du anger genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster, 

- betalningsuppgifter vid köp som du gör via vår webbplats och vid fullgörelse av dina beställningar, 

- uppgifter om dina besök på webbplatsen, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och om de resurser du får tillgång till, 

- om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar vi de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan vi komma att dokumentera korrespondensen, och 

-  I det fall personuppgifterna kan anses falla inom personuppgiftslagens definition av ”känsliga personuppgifter”, vilket avses vara uppgifter som kan avslöja ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexualliv eller hälsa”, kommer TryMyBox™ registrera, bearbeta och lagra dessa uppgifter i syfte att uppfylla ”ändamålet med behandlingen” enligt 3 § nedan. 

  

§2.2 Ändamålet med behandlingen  

Dina personuppgifter registreras, bearbetas och lagras bland annat för att;  

- Fullgöra våra avtal med dig, 

- Visa material på webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig, 

- Tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst, 

- Informera dig om ändringar i våra tjänster 

- Ta fram marknads- och konsumentstatistik 

- Anpassa innehållet i TryMyBox™ utifrån omdömen från samtliga prenumeranter samt dina preferenser 

  

§2.3 Samtycke 

Genom att använda tjänsten, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig enligt denna policy. När du godkänner den här integritetspolicyn godkänner du också: 

- Att vi använder cookies och annan teknik, 

- Att vi har rätt att samköra våra registrerade personuppgifter med andra register hos samarbetspartners och annonsörer vars ändamål är förenligt med syftet med behandlingen av personuppgifterna,   

- Att vi kan komma att överföra din information till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer både inom och utom EU/EES, 

- Att det sker insamling, användning, delning och annan behandling av din information och dina personuppgifter, även för annonsrelaterade ändamål och 

- Att vi kan komma att bevara personuppgifter och information tillhörande ditt konto, även efter att kontot sagts upp.  

 

Om du som användare av TryMyBox™ webbtjänst vill återkalla samtycket skall det ske genom att kontakta oss via epost kontakt@trymybox.se 

  

§2.4 Delande av information 

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster och produkter i anslutning till vår webbplats. Dessa leverantörer kan ibland behöva begränsad tillgång till uppgifter som är insamlade via webbplatsen. 

 

Vi kommer alltid att sträva efter att detta ska ske i så liten omfattning som möjligt och att endast information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt jobb delas. 

Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, samt att leverantörerna inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster. 

  

Kontaktuppgifter 

TryMyBox™ drivs av Brand Impact AB, Byängsgränd 22, 12040 ÅRSTA. 

E-mail: hello@trymybox.se  

 

 

  

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen